Home ZGJODHËM PËR JU Ja tre gjërat që e ruajtën Islamin…

Ja tre gjërat që e ruajtën Islamin…

Ragmi Destani

Në sheriatin islam, tre gjëra që janë bërë pas vdekjes së Muhamedit a.s., po të mos ishin bërë, do të gjenim Islamin në emër, por pa përmbajtje, e ato janë :

1. Tubimi i Kur’anit në një vend ( në Mus’haf )
2. Tubimi dhe shkrimi i haditheve në libra dhe
3. Themelimi i medh’hebeve.

Të tre këto veprime janë bërë, nga frika që mos të vije ekzistenca e Islamit në rrezik.

Shkak i iniciativës për Tubimin e Kur’anit u bë vdekja e mbi 60 hafizave të Kuranit në betejën e Jemames,, dhe nga frika se rrezikon të humbet Kur’ani, u mor iniciativa e tubimit të Kur’anit në Mus’haf edhe pse këtë nuk e kishte bërë Muhamedi a.s. në jetën e tij.

Tubimi dhe shkrimi i haditheve u bë vetëm atëherë kur filloi të rrezikohet Hadithi dhe filluan njerëzit të grinden mes vete për kategoritë e haditheve, sepse njerëz të ndryshëm kishin venduar fjalët e tyre dhe i quanin hadithe. E për të ruajtur fjalët e Muhamedit a.s. u detyruan që t’i shkruanin Hadithet, edhe pse Muhamedi a.s. e kishte ndaluar shkrimin e haditheve gjatë jetës së tij.

Kurse themelimi i Shkollave Juridike Islame, u bë pas fillimit të grindjes së njerëzve mes vete për çështje të legjislativit islam, për të cilat nuk kishte argument të qartë dhe të pakontestueshëm për veprimin e tyre, por kishte hapsirë veprimi në më shumë se një mënyrë.

E për të shpëtuar këtë, dhe për të evituar të këqijat që mund t’i ndodhnin Umetit musliman, u morën iniciativa për sistematizimin e argumenteve fetare dhe nxjerrjen e dispozitave të fesë nga argumentet, duke përdorur kompetencat dhe aftësitë e tyre në njohuritë rreth Kur’anit, Hadithit, analogjisë etj. Pra pëdorën IXHTIHADIN ( diligjencën ).

Bazë e veprimit të tyre ishin sahabët dhe tabiinët të cilin kishin përdorur ixhtihadin para tyre.